Loading...
Home 2021-02-14T14:24:32+00:00

Ik wil mensen bemoedigen, bevestigen, bekrachtigen en uitzenden!

Meer lezen

In 2021 neem ik een jaar van rust. Ik heb geen spreekbeurten en ben ook niet te boeken.

Naar Agenda

Heeft u vragen of behoefte aan persoonlijk contact?

Contact opnemen

Onze visie

Eenvoud in Kracht!

Bemoedigd

Bemoediging wie heeft er geen behoefte aan? We leven als christenen in een wereld waar we dagelijks geconfronteerd worden met de zonde. Jezus roept ons op om een heilig leven te leiden, een Gode welgevallig offer te zijn. Woorden van bemoediging helpen ons om vol te houden en de volgende mijl te gaan. ‘Live like Jesus’ wil niets liever dan dat u bemoedigd wordt door het woord van God. Bemoediging is de kracht van profetie. Gods hart vertolken, woorden die je raken, samen zoeken en luisteren wat God ons te vertellen heeft, dat is ons verlangen.

Bevestigd

Schuld, schaamte en zelfveroordeling maken dat we niet ten volle ons doel bereiken wat Jezus voor ons heeft volbracht aan het kruis. Hij heeft ons verzoend met de Vader en wij hebben de volle vrijmoedigheid om in Zijn tegenwoordigheid in te gaan. De leugens van de vijand maken dat wij ons schamen, schuldig voelen en daardoor onszelf veroordelen. De waarheid van Gods woord zal ons denken, handelen en wandelen vernieuwen zodat we veranderen naar het beeld van Jezus. Zoals Adam wandelde in de hof van Eden en Jezus niets deed of Hij moest het de Vader zien doen, zo mogen ook wij leren leven in Zijn Vrijheid. Leven vanuit ontspannenheid is de sleutel tot een schuld en schaamteloos leven zonder zelfveroordeling.

Bekrachtigd

Zonder de bekrachtiging van Heilige Geest is het bijna onmogelijk om Jezus te volgen. Jezus zelf heeft gezegd “wacht op de belofte van de Vader en je zal kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn”. Ik geloof dat als schuld, schaamte en zelfveroordeling verdwijnen uit ons leven, wij krachtige christenen zullen zijn in deze wereld. Wetten en regels zetten ons gevangen in ons denken, beïnvloeden ons handelen en bepalen ons wandelen, maar waar de Geest van de Heer is daar is vrijheid. De Heilige Geest is in ons komen wonen om bij ons te blijven. Een rivier van leven zal uit ons binnenste stromen deze wereld in en door Zijn kracht maken wij het verschil.

Zend uit

Velen vinden het moeilijk om uitgezonden te worden. Wij hebben de lat zo hoog gelegd dat we er eerder voor weglopen omdat we onszelf niet zien als een evangelist. We zijn allemaal geroepen om een getuige te zijn maar de vraag is wanneer ben jij een getuige? Je kan alleen getuigen van wat je gezien of gehoord hebt. Daarom wil ‘live like Jesus’ je meenemen door alle stappen heen, zodat jij bemoedigd, bevestigd, bekrachtigd, straks kan vertellen wat God in jouw leven heeft gedaan. Jouw getuigenis is wat jij gehoord, gezien en ervaren hebt.

Agenda

Maandweergave

Een spreekbeurt aanvragen?

 In 2021 kunt u geen spreekbeurt aanvragen.

Contact opnemen

Contact

Adres

Zonbastion 15 1991 PK Velserbroek

Mobiel

06-14159077

E-mail

Rob@LiveLikeJesus.nl

Door uw hulp

Komen we verder!

Doneren met IDEAL

Naam

E-mailadres

Bericht

Bedrag €*